Ökofilozófia a szellemi hagyományok fényében

Ars Naturae
MűhelyÖkológiaKultúraTársadalom

Az Ars Naturæ Online az Életharmónia Alapítvány ökofilozófiai műhelyének humánökológiai, kulturális, társadalmi kérdésekkel foglalkozó weboldala. Folyóiratunk először 2010-ben jelent meg, az online magazint 2012 óta működtetjük. Az ember környezetéhez való viszonyát kutatjuk a tradicionális és a modern civilizációk, a hagyományos és a modern/posztmodern természetfelfogás, létszemlélet és cselekvésmódok összevetésével. Kiemelten foglalkozunk a humánökológia jelenkori feladataival és a tudatökológia irányvonalával. Érdeklődésünk mindenekelőtt az ökológiai válság gyökereinek és megoldási lehetőségeinek, illetve a világvallások, szellemi tradíciók természetszemléletének és életfelfogásának a megismerésére irányul.