Rólunk

Tevékenységünk kiemelt területe a természet- és környezetvédelem, a környezeti nevelés és környezettudatosság formálás, az oktatásfejlesztés.

Az Életharmónia Alapítvány 2003-ban jött létre azzal a céllal, hogy személyiségfejlesztéssel, lelki–szellemi értékeink megőrzésével segítse ember és természet kapcsolatának helyreállítását az egyensúly és a harmónia jegyében.

Rólunk

Szemléletmódunk, tevékenységeink kulcsfontosságú eleme az értékőrzés a szellemi tradíciók, a természettel harmóniában lévő kultúra és a természeti környezet vonatkozásában egyaránt.

Az emberi lét alapkérdéseit szem előtt tartva azokat szeretnénk megszólítani, akikben él törekvés önmaguk és a világ valódi természetének megismerésére.

Eddig elért eredményeink

Személyiségfejlesztés, lelki egészségvédelem

Fejlesztő foglalkozások

Gyermekek, fiatalok részére

Ifjúságsegítés

Kortárssegítő csoportok vezetése, előadások, tematikus beszélgetések

Tanácsadás

Pályaválasztás, életvezetés területén

Drogprevenció

Önismereti csoportok vezetése

Eddig elért eredményeink

Környezettudatosság formálás

Ars Naturae Műhely

2010-ben indítottuk útjára az Ars Naturæ – Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóiratot. A műhely 2012 óta online magazint is működtet: arsnaturae.hu

Ifjúsági csereprogramok

A környezeti nevelés témakörében

Környezeti nevelés

Helyi projektek

Oktatás

Képzések, tréningek általános és középiskolások számára, pedagógus továbbképzések

Projektjeinkről itt tájékozódhat